Dödsboanmälan

Om en närstående har avlidit kan du göra en dödsboanmälan om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Här får du information om hur du går till väga.

Information och regler

Så här gör du

Om den avlidne bodde i Göteborg

Då vänder du dig till oss på boutredningsenheten som gör dödsboanmälan. För att ansöka om dödsboanmälan fyller du i och skickar in blanketten Ansökningsblankett dödsboanmälan tillsammans med övriga uppgifter och handlingar du kan läsa om i ansökningsblanketten.

Vi kan inte fatta beslut om dödsboanmälan förrän du har tagit fram alla uppgifter. Även om du bara ska ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen så måste du ta fram alla uppgifter.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialkontoret i den stadsdel där den avlidne bodde. Här kan du hitta socialkontoren

Ansökningsblankett dödsboanmälan

Ansökningsblankett dödsboanmälan

Skriv ut och fyll i blanketten. Kom ihåg att skriva namnteckningarna. Därefter skickar du blanketten till boutredningsenheten.

Ansökningsblankett dödsboanmälan på andra språk

طلب عمل بلاغ حصر الإرث - Arabiska

Application for notification of a deceased person’s estate - engelska

Kuolinpesän ilmoitushakemus - finska

شهرداری گوتنبرگ - persiska

Foomka codsiga wargelinta dhaxalka - somaliska

Solicitud de inventario de bienes y sucesiones simplificado - spanska

Fyll i blanketten på svenska, skriv under och skicka den till boutredningsenheten.

Om den avlidne bodde i en annan kommun än Göteborg

Då ska du vända dig till den kommunen. Kommunen gör då en dödsboanmälan till Skatteverket.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuolinpesän ilmoitus