Begravning

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning. Här får du mer information om vad du behöver tänka på inför begravningen.

Begravningslag

Tiden mellan dödsfallet och begravningen eller kremeringen får vara högst 30 dagar.

Du kan få mer information i begravningslagen (1990:1144).

Vem ansvarar för begravningsverksamheten?

Kyrkogårdsförvaltningen hos Svenska kyrkan i Göteborg ansvarar för begravningsverksamheten i Göteborg.

Kontakta begravningsbyrå och församling

En begravningsbyrå kan hjälpa dig med både de formella och praktiska frågorna kring en begravning. Begravningsbyrån kan antingen ta hand om hela begravningen eller delar av den.

Ta också kontakt med den församling eller eventuellt annat samfund som den avlidne tillhörde, innan du bestämmer tid och plats för begravning. Detta är särskilt viktigt om du väljer en kyrklig eller annan religiös begravningsakt.

Du kan ordna begravningen själv

Du kan välja att ordna det mesta själv i samband med begravningen. Det gäller oavsett om det gäller en begravning enligt Svenska kyrkan, annat samfund, religion och traditionsordning, eller om du väljer en borgerlig begravning eller gravsättning utan begravningsakt.

Du kan få mer information om hur du ordnar begravningen själv på Svenska kyrkans webbplats.

Du kan välja en borgerlig begravning

Vem som helst kan välja en borgerlig begravning. Det gäller även om du är medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund. Det har heller inte någon betydelse för gravsättningen.

I begravningsavgiften, som alla som är folkbokförda i Sverige betalar, ingår lokal för ceremoni, kremering och gravplats, precis som vid en begravning i kyrkan. Du blir hänvisad till en lokal för ceremonin, men du kan välja en annan plats om du vill. I regel innebär det dock att du får betala för lokal och transport.

Vilka ceremonilokaler och kapell finns?

En kristen begravning sker oftast i en församlingskyrka eller ett kapell. I Göteborg finns:

Kapellen kan du även få använda till en icke-kristen eller borgerlig begravning. Sankt Olofs kapell på Kvibergs kyrkogård och Ambjörnhagens ceremonilokal på Billdals kyrkogård är båda neutrala ceremonilokaler.

Du kan få mer information om kapellen och ceremonilokalerna på Svenska kyrkans webbplats

Om den avlidne tillhörde annat trossamfund än Svenska kyrkan, kan du få hjälp av ett begravningsombud. Mer information finns längre ner på sidan.

Lokaler för icke-religiösa ceremonier

Göteborgs Stad har ett antal lokaler runt om i staden, som du kan hyra för att använda vid icke-religiösa ceremonier som till exempel borgerlig begravning.

Läs mer om Göteborgs Stads lokaler

Lokaler att hyra i Trädgårdsföreningen

Hitta en begravningsförrättare

Om du tar hjälp av en begravningsbyrå, kan de hjälpa dig att hitta en lämplig dag och plats för begravningsceremonin samt en begravningsförrättare. Väljer du en borgerlig begravning erbjuder Göteborgs Stad dig en borgerlig begravningsförrättare utan kostnad.

Här kan du hitta borgerliga begravningsförrättare genom Göteborgs Stad.

Du väljer gravplats

Du väljer gravplats genom kyrkogårdsförvaltningen. Finns det redan en familjegrav i släkten, kanske du kan använda den.

Vilka begravningsplatser finns?

I Göteborg finns 34 olika begravningsplatser. Det finns också fem gamla kyrkogårdar som inte längre används. Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för skötseln av begravningsplatserna.

Du kan få information om begravningsplatserna i Göteborg på Svenska kyrkans webbplats.

Vill du sprida askan?

Om du vill strö ut askan efter den avlidna personen någon annanstans än på en begravningsplats, måste du ha tillstånd av länsstyrelsen i det län du vill sprida askan. Länsstyrelsen kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går alltså inte att söka tillstånd i förväg.

Begravningsombud om personen inte tillhörde Svenska kyrkan

I varje kommun finns begravningsombud, som är utsedda av länsstyrelsen. Begravningsombuden ska se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Begravningsombuden kontrollerar också begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Hitta begravningsombud i Göteborg.

Länsstyrelsen prövar begravningsfrågor

Om du och andra efterlevande inte kan komma överrens om gravsättningen, och om församlingen eller kommunen som sköter begravningsverksamheten inte lyckas medla mellan er, kan länsstyrelsen pröva frågan. Du kan också vända dig till länsstyrelsen för att överklaga ett beslut om rätt till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Begravningskostnader

Om den avlidne personen var folkbokförd i Sverige har han eller hon rätt till en kostnadsfri gravplats, oavsett trostillhörighet. Gravplatsen finansieras genom den allmänna begravningsavgiften, som personen har betalat via skatten.

Här kan du läsa mer om begravnings- och kyrkoavgift

Vad ingår i begravningsavgiften?

I begravningsavgiften ingår

 • bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • transporter inom Göteborg efter bisättning
 • kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
 • kremering
 • gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
 • gravplats i 25 år.

Vad täcker kyrkoavgiften?

Om den som avlidit tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften också kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • församlingskyrka
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • bärare av kistan.

Vad betalar dödsboet?

Dödsboet betalar kostnaderna för

 • kista och eventuell urna
 • svepningsarbete
 • transport till bisättningslokal
 • extra musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • mat och dryck vid begravning eller minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckningskostnader
 • begravningsbyrå