Begravning

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att ordna med begravning.

Kontakta begravningsbyrå och församling

En begravningsbyrå kan hjälpa dig med både de formella och praktiska frågorna kring en begravning. Ta också kontakt med den församling eller eventuellt annat samfund som den avlidne tillhörde.

Du kan välja en borgerlig begravning

Vem som helst kan välja en borgerlig begravning. Det gäller även om du är medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund. Det har heller inte någon betydelse för gravsättningen.

Borgerliga begravningsförrättare

Väljer du en borgerlig begravning erbjuder Göteborgs Stad dig en borgerlig begravningsförrättare utan kostnad.

Här kan du hitta borgerliga begravningsförrättare genom Göteborgs Stad.

Lokaler för icke-religiösa ceremonier

Göteborgs Stad har ett antal lokaler runt om i staden, som du kan hyra för att använda vid icke-religiösa ceremonier som till exempel borgerlig begravning.

Läs mer om Göteborgs Stads lokaler

Lokaler att hyra i Trädgårdsföreningen 

Begravningsombud

I varje kommun finns begravningsombud, som är utsedda av länsstyrelsen. Begravningsombuden ska se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Begravningsombuden kontrollerar också begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Hitta begravningsombud i Göteborg.

Länsstyrelsen prövar begravningsfrågor

Om du och andra efterlevande inte kan komma överens om gravsättningen, och om församlingen eller kommunen som sköter begravningsverksamheten inte lyckas medla mellan er, kan länsstyrelsen pröva frågan. Du kan också vända dig till länsstyrelsen för att överklaga ett beslut om rätt till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.