Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Ansök om dödsboanmälan

När en person i Sverige dör ska det enligt lag alltid göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning som man kan ansöka om att kommunen upprättar om det saknas tillgångar i dödsboet. Här kan du som är närstående ansöka om att göra en dödsboanmälan.

Ansök om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaden för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos boutredningsenheten på socialförvaltningen Centrum. En dödsbodelägare kan med stöd av fullmakt företräda dödsboet och göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Begravning

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att ordna med begravning.

Stöd för människor i sorg

Vi människor reagerar olika vid stora livskriser. Det stöd vi behöver varierar från person till person men också över tid. Här kan du som drabbats av en anhörigs död hitta det stöd som ett antal organisationer och Göteborgs Stad kan erbjuda.