Beställ bygglovhandlingar

Steg 1 av 1 Påbörjat

Bygglov

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Beställ bygglovhandlingar

Lägg till den eller de fastigheter som du vill beställa bygglovhandlingar för.

Fastigheter Lägg till minst en

Lägg till fastighet.

Fastighetsbeteckning Adress

Lägg till fastighet

Din fastighetsbeteckning består av ett traktnamn och ett nummer, till exempel "Majorna 181:33". Du hittar den bland annat på din deklarationsblankett.

Fastighetens gatuadress:

Kunduppgifter

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456