Beställ bygglovhandlingar

I vårt digitala arkiv har vi ritningar över byggnader inom Göteborg. Ritningarna har inkommit som underlag i bygglovsärenden och kallas därför samlat för bygglovhandlingar. Söker du handlingar i ett pågående bygglov eller bygglov avslutat under 2018 eller senare är du istället välkommen att vända dig till stadsbyggnadskontorets kundservice.

Information

Våra bygglovhandlingar

Vårt bygglovarkiv har Sveriges största bygglovdatabas med över två miljoner bygglovhandlingar. De äldsta är från mitten av 1800-talet. Här kan du bland annat hitta plan- och fasadritningar, situationsplaner och konstruktionsritningar.

Ritningarna är inte nödvändigtvis aktuella ritningar utan har endast fungerat som underlag vid handläggning av bygglovärenden. Därför kan det krävas en hel del pusslande för att få till en aktuell ritning eftersom flera delar av en byggnad kan ha förändrats med tiden. Säkraste sättet att få tag i aktuella ritningar är att vända sig till fastighetsägaren.

Ungefär 90 procent av våra bygglovhandlingar är digitala. De handlingar som inte finns digitalt är främst brandskyddsdokumentation, slutbevis, geotekniska undersökningar och konstruktionsberäkningar. 

Pågående ärende eller ärende avslutat under 2018 eller senare finns inte heller med i bygglovarkivet.

Så här fungerar e-tjänsten

Både privatpersoner och företag kan beställa bygglovhandlingar via vår e-tjänst. Vid en beställning gör vi inget urval bland handlingstyper (ritningar, beslut etc.) utan vi levererar de handlingar som finns på fastigheten, efter en prövning/sekretessbedömning.

De bevarade handlingarna är sorterade per fastighet och därefter per ärende och ordnas i mappar sorterade i tidsföljd. Om du beställer bygglovhandlingar på mer än en fastighetsbeteckning placeras varje fastighets ärendehistorik i en egen mapp.

Leverans och kostnad

En beställning behandlas inom fem arbetsdagar. Beställningarna behandlas i turordning. Vid stora eller svåra beställningar kan det ta längre tid, vi meddelar då dig. Från och med den 1 juli 2018 gäller en ny taxa vilket innebär att i normalfallet är handlingarna kostnadsfria, men vid större beställningar tas en kostnad ut enligt taxan. Vi kommer då att kontakta dig.

Vi levererar filerna via vår egen fillagringstjänst. När din beställning är gjord får du ett mejl med en länk. Via länken kan du sedan ladda ner en zippad mapp med de begärda handlingarna.

Dina personuppgifter

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär eller använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter för att Göteborgs Stad ska kunna nå dig. Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

Har du frågor eller invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-365 00 00 eller via e-post: sbk@sbk.goteborg.se.

Beställ bygglovhandlingar

För att göra en beställning behöver du veta gatuadressen till den eller de fastigheter beställningen gäller.

Du behöver också fastighetsbeteckningen på den eller de fastigheter beställningen gäller. Du kan söka ut din fastighetsbeteckning via Min Karta (lantmateriet.se)

Fastighetsbeteckningen måste skrivas med traktnamn, block och enhet. Exempelvis Haga 1:1. Alltså inte bara block och enhet (1:1), BRF-namn, kvartersnamn etc.

Du kommer till beställningsformuläret via nedan digitala e-tjänst.

Obs! Söker du handlingar i ett pågående ärende eller ärende avslutat 2018 eller senare är du istället välkommen att vända dig till stadsbyggnadskontorets kundservice.

Beställ digitala handlingar på webben