Det här kan vi hjälpa till med

Våra medarbetare i kundservice svarar på dina frågor om bygglov, detaljplaner, anmälningspliktiga åtgärder, lantmäteriförrättningar och kartprodukter. När vi inte kan svara på dina frågor guidar vi dig till rätt person eller förvaltning.

Personligt besök, e-post eller telefon 

Du kan kontakta oss via besök, telefon eller e-post. Här hittar du aktuella öppettider och telefonnummer till kundservice. På stadsbyggnadskontorets kundservice hjälper vi dig med dina frågor inför ditt bygg- eller planprojekt. Önskar du ett personligt besök är du är välkommen på drop in eller på ett bokat besök.

Vid kontakt med oss hjälper vi dig gärna att läsa gällande planer och andra bestämmelser, men vi kan inte ta beslut eller göra tolkningar av bestämmelser och möjliga avvikelser. För att göra detta behöver vi få in en ansökan som vi kan handlägga och därefter fatta beslut om. Ett beslut har du sedan alltid rätt att överklaga. Vi går inte heller in i pågående bygglovärenden. Hur du ett pågående bygglovärende ska du alltid kontakta din handläggare för att få svar på dina frågor.

Läs mer om hur du bokar ett besök via vår e-tjänst.

Önskar du kontakta oss via e-post tänk på detta:

  • Via e-post kan vi exempelvis svara på generella frågor inför ett bygglov eller om du har frågor gällande en stadsplan eller detaljplan.
  • För att vi ska kunna öppna och läsa bifogade filer är det bra om dessa är i filformatet pdf.
  • I princip är all e-post, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Allmänna handlingar är dokument som alla har rätt att läsa och som vi lämnar ut om någon begär det. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Om du har ett pågående ärende

Du som redan har ett pågående ärende har fått kontaktuppgifter till din handläggare. Frågor kopplande till ditt ärende kan endast handläggaren för ärendet svara på. Vet du inte vem som är din handläggare kontakta kundservice så hjälper vi dig rätt.

Lämna in dina handlingar

Under våra öppettider kan du lämna handlingar till oss i vår kundservice på entréplan, Köpmansgatan 20. När kundservice har stängt finns en brevlåda bredvid vår dörr. Brevlådan töms varje vardagsmorgon. När hela huset är stängt finns ett postfack vid huvudentrén. Alla inlämnade handlingar registreras och diarieförs.

Bygglovhandlingar

I vår e-tjänst kan du beställa bygglovhandlingar. I vårt digitala arkiv har vi ritningar över byggnader inom Göteborg. Ritningarna har inkommit som underlag i bygglovärenden och kallas därför samlat för bygglovhandlingar. Söker du handlingar som är från år 2018 eller senare, e-postar du oss så skickar vi dem till dig. Sedan den 25 maj 2018 när EU:s dataskyddsförordning infördes kan du inte längre se bygglovhandlingar i våra självservicedatorer.

Fastighetsfrågor

I Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du som fastighetsägare se vad som gäller för din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Där kan du också se om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, och om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Vill du veta vad som gäller för någon annans fastighet kan du beställa en förrättningsakt från oss. Det gör du enklast genom att e-posta oss fastighetsbeteckningen för den fastighet det gäller.

Sök information i våra självservicedatorer

I våra självservicedatorer som ligger vägg i vägg med stadsbyggnadskontorets kundservice kan du söka och ta fram fastighetsinformation, gällande planer, och skapa kartor. Våra självservicedatorer är tillgängliga under stadsbyggnadskontorets öppettider. Behöver du hjälp finns personal tillgänglig under kundservice öppettider. Vid datorerna går det bra att e-posta och kostnadsfritt skriva ut upp till nio A4 sidor med kartor och planer.

I våra Självservicedatorer hittar du

  • Kartor: översiktsplaner, gällande planer, bevarandeprogram (dessa tre hittar du även på www.goteborg.se) fastighetsinformation, topografisk karta, situationsplan, grundkarta, geovetenskap, polygon- och fixpunkter m.m.
  • Situationsplan: Skapa din egna situationsplan (kartbild) som visar fastighet-, trakt- och kommungränser och den kan exempelvis användas vid beställning av borrhål.
  • Färdigt kartlager som visar de vanligaste bestämmelserna som används vid bedömning av ett bygglovsärende respektive en Attefalls åtgärd.

Välkommen!​