Kontakt och öppettider till stadsbyggnadskontoret

På Stadsbyggnadskontorets kundservice får du vägledning och svar på dina frågor.

Vi hjälper dig

Stadsbyggnadskontorets kundservice finns på Köpmansgatan 20, på entréplan. Du kan också ringa oss på telefon 031-368 19 60 eller mejla oss på kundservice@sbk.goteborg.se Våra medarbetare i kundservice svarar på dina frågor om bygglov, detaljplaner, anmälningspliktiga åtgärder, lantmäteriförrättningar och kartprodukter. Om du har en komplicerad frågeställning så rekommenderar vi ett personligt besök där vi tillsammans tittar på handlingarna som avser din fråga. Ett exempel på en sådan fråga är när du önskar hjälp med att läsa bestämmelser i en detaljplan.

Lämna in handlingar

Under våra öppettider kan du lämna handlingar till oss i vår kundservice på entréplan. När kundservice har stängt finns en brevlåda bredvid vår dörr. Brevlådan töms varje vardagsmorgon. När hela huset är stängt finns ett postfack vid huvudentrén. Alla inlämnade handlingar registreras och diarieförs.

Om du har ett pågående ärende

Du som redan har ett pågående ärende har fått kontaktuppgifter till din handläggare. Frågor kopplande till bedömningar och handläggning kan endast handläggaren för ärendet svara på. I pågående ärenden är det därför i första hand din handläggare som du ska kontakta för att få svar på dina frågor. Kundservice kan hjälpa dig att se om dina handlingar har kommit in (status) eller förklara om det är något begrepp som är otydligt.

Ordinarie öppettider

Stadsbyggnadskontoret
Helgfri vardag 08:00-16:30

Stadsbyggnadskontorets kundservice
Måndag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag-fredag 09:00-12:00

Stadsbyggnadskontorets självservice
Helgfri vardag 08:00-16:30
Självservicen är bemannad och möjlighet att få hjälp under de öppettider som kundservice har öppet.

Ordinarie telefontider

Göteborgs Stads kontaktcenter
031-365 00 00
Vardagar 07:00-18:00

Stadsbyggnadskontorets kundservice
031-368 19 60
Måndag-onsdag 09:00-16:00
Torsdag-fredag 09:00-12:00

Telefon till olika avdelningar på stadsbyggnadskontoret

Arkivet
031-365 00 00 eller 031-368 19 60
Måndag, onsdag och fredag 09:30-12:00

Planavdelningen
031-365 00 00 eller 031-368 19 60
Måndag, onsdag, fredag 09:30-12:00

Nybyggnadskartor
031-368 17 99
Måndag-fredag 09:30-12:00

Kartor (Geodataavdelningen)
031-368 15 40
Måndag-fredag 09:30-12:00

Mätning
031-368 16 06
Måndag-fredag 09:30-12:00

Lantmäteriavdelningen
031-368 19 61
Måndag-onsdag 09:00-12:00, 13:00-16:00
Torsdag-fredag 09:00-12:00

Avvikande telefon- och öppettider

Gäller både öppettider- och telefontider

Stadsbyggnadskontoret är stängt
Midsommarafton (22 juni)
Julafton (24 december)
Juldagen (25 december)
Annandag jul (26 december)
Nyårsafton (31 december)
Nyårsdagen (1 januari)
Vardag innan helgdag samt klämdag öppet kl. 8:00-15:00
21 juni (dagen före midsommarafton)
2 november (dagen före Alla helgons dag)