Stadsbyggnadskontorets kundservice

Välkommen till stadsbyggnadskontorets kundservice. Vi guidar dig i frågor du har kring vår verksamhet, som till exempel bygglov, stadsplanering och lantmäteri. Är du på jakt efter handlingar eller ritningar från vårt arkiv? Beställ dem via vår e-tjänst.

På Stadsbyggnadskontorets kundservice får du vägledning och svar på dina frågor.

Var uppmärksam på att material från stadsbyggnadskontoret kan vara upphovsrättsskyddat. Handlingar, ritningar och kartor som du hämtar ut från arkivet eller laddar ner från webbportalen kan vara upphovsrättskyddat.

Våra medarbetare i kundservice svarar på dina frågor om bygglov, detaljplaner, anmälningspliktiga åtgärder, lantmäteriförrättningar och kartprodukter. Du är alltid välkommen till oss med dina frågor. Vi kan stadsbyggnad, bygglov och planer! Om vi inte kan svara på dina frågor försöker vi guida dig till rätt person eller förvaltning.

När en fastighet är med om åtgärder dokumenteras det i akter som kallas lantmäteriförrättningar. Exempelvis skapar lantmätaren en akt när fastighetens gränser sätts ut, akten kan innehålla kartor och koordinater.

Under 2018 har vi börjat med en serie mingeltillfällen där vi på stadsbyggnadskontoret bjuder in till information och samtal om bygg- och planfrågor.