Stadsbyggnadskontorets kundservice

Välkommen till stadsbyggnadskontorets kundservice. Vi guidar dig i frågor du har kring vår verksamhet, som till exempel bygglov, stadsplanering och lantmäteri. Är du på jakt efter handlingar eller ritningar från vårt arkiv? Beställ dem via vår e-tjänst.

Var uppmärksam på att material från stadsbyggnadskontoret kan vara upphovsrättsskyddat. Handlingar, ritningar och kartor som du hämtar ut från arkivet eller laddar ner från webbportalen kan vara upphovsrättskyddat.

I våra självservicedatorer som ligger vägg i vägg med stadsbyggnadskontorets kundservice kan du söka fastighetsinformation, gällande planer samt skapa kartor.

När en fastighet är med om åtgärder dokumenteras det i akter som kallas lantmäteriförrättningar. Exempelvis skapar lantmätaren en akt när fastighetens gränser sätts ut, akten kan innehålla kartor och koordinater.

Under 2018 har vi börjat med en serie mingeltillfällen där vi på stadsbyggnadskontoret bjuder in till information och samtal om bygg- och planfrågor.