Stadsbyggnadskontorets kundservice

Var uppmärksam på att material från stadsbyggnadskontoret kan vara upphovsrättsskyddat. Handlingar, ritningar och kartor som du hämtar ut från arkivet eller laddar ner från webbportalen kan vara upphovsrättskyddat.

När en fastighet är med om åtgärder dokumenteras det i akter som kallas lantmäteriförrättningar. Exempelvis skapar lantmätaren en akt när fastighetens gränser sätts ut, akten kan innehålla kartor och koordinater.

Under 2018 har vi börjat med en serie mingeltillfällen där vi på stadsbyggnadskontoret bjuder in till information och samtal om bygg- och planfrågor.