Stadsbyggnadskontorets kundservice

Var uppmärksam på att material från stadsbyggnadskontoret kan vara upphovsrättsskyddat. Handlingar, ritningar och kartor som du hämtar ut från arkivet eller laddar ner från webbportalen kan vara upphovsrättskyddat.

Strax utanför stadsbyggnadskontorets kundservice hittar du våra självservicedatorer. Här kan du söka fram ritningar, ta fram fastighetsinformation och skapa kartor.

När en fastighet är med om åtgärder dokumenteras det i akter som kallas lantmäteriförrättningar. Exempelvis skapar lantmätaren en akt när fastighetens gränser sätts ut, akten kan innehålla kartor och koordinater.