Upphovsrätt för stadsbyggnadsförvaltningens material

Var uppmärksam på att material från stadsbyggnadsförvaltningen kan vara upphovsrättsskyddat. Handlingar, ritningar och kartor som du hämtar ut från arkivet eller laddar ner från webbportalen kan vara upphovsrättskyddat.

Upphovsrättslagen

Material som exempelvis ritningar, texthandlingar och kartor kan vara upphovsrättskyddade enligt upphovsrättslagen (Lag 1960:729). Upphovsrätten skyddar skaparens rättigheter att bestämma över det som de har skapat. Det betyder att du är fri att använda materialet för personligt bruk men om du vill publicera, kopiera eller på annat sätt använda dig av materialet behöver du tillstånd från rättighetshavaren.

Inför publicering ansvarar du själv för att söka upp rättighetshavaren och för att ansöka om tillstånd. Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död.

Vem äger materialet?

Från arkivet kan du hämta ut en mängd material. Det kan vara kartor, ritningar eller handlingar som du antingen hämtar hem från webben eller genom att beställa handlingar. Om du på något sätt vill publicera materialet måste du själv ta reda på vem som är rättighetshavaren. Det kan exempelvis vara en arkitekt som gjort en ritning som ligger bland våra bygglovhandlingar.

Vem är rättighetshavare till kartorna från jubileumsutställningen?

Kartor från Jubileumsutställningen 1923 samt kartverk i skala 1:4000 som du hittar under fliken "Kartor från Jubileumsutställningen 1923" är producerade av stadsbyggnadsförvaltningen. Kartorna från Jubileumsutställningen 1923 är fria att använda, både för privat och kommersiellt bruk. Vid kommersiellt bruk måste du hänvisa till upphovsmannen (som i detta fall är Göteborgs Stadsbyggnadsförvaltning) i anslutning till kartan, i källredovisning eller liknande.