Det här kan vi hjälpa till med

Våra medarbetare i kundservice svarar på dina frågor om bygglov, detaljplaner, anmälningspliktiga åtgärder, lantmäteriförrättningar och kartprodukter. När vi inte kan svara på dina frågor guidar vi dig till rätt person eller förvaltning.

Personligt besök, mejl, eller telefon 

Du kan kontakta oss via besök, telefon eller mejl. Här hittar du aktuella öppettider och telefonnummer till kundservice. På stadsbyggnadsförvaltningens kundservice hjälper vi dig med dina frågor inför ditt bygg- eller planprojekt. 

Vid kontakt med oss hjälper vi dig gärna att läsa gällande planer och andra bestämmelser, men vi kan inte ta beslut eller göra tolkningar av bestämmelser och möjliga avvikelser. För att göra detta behöver vi få in en ansökan som vi kan handlägga och därefter fatta beslut om. Ett beslut har du sedan alltid rätt att överklaga. Vi går inte heller in i pågående bygglovsärenden. Har du ett pågående bygglovsärende ska du alltid kontakta din handläggare för att få svar på dina frågor.

Tänk på detta vid kontakt med oss:

  • Via mejl kan vi exempelvis svara på generella frågor inför ett bygglov eller om du har frågor gällande en stadsplan eller detaljplan.
  • För att vi ska kunna öppna och läsa bifogade filer är det bra om dessa är i filformatet pdf.
  • I princip är all mejl, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Allmänna handlingar är dokument som alla har rätt att läsa och som vi lämnar ut om någon begär det. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.
  • Vi gallrar inkommande frågor och svar när de inte längre är aktuella. Gallringen sker automatiskt 6 månader efter att frågan är avslutad. Om en fråga bedöms vara av särskild betydelse gör vi en tjänsteanteckning i verksamhetssystemet dit frågan hör.  

Om du har ett pågående ärende

Har du ett pågående ärende ska du alltid kontakta din handläggare för att få svar på dina frågor. Vet du inte vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta kundservice så hjälper vi dig rätt.

Lämna in dina handlingar

Under våra öppettider kan du lämna handlingar till oss i vår kundservice på entréplan, Köpmansgatan 20. När kundservice har stängt finns en brevlåda bredvid vår dörr. Brevlådan töms varje vardagsmorgon. När hela huset är stängt finns ett postfack vid huvudentrén. Alla inlämnade handlingar registreras och diarieförs.

Bygglovhandlingar

I vårt digitala arkiv har vi ritningar över byggnader inom Göteborg. Ritningarna har inkommit som underlag i byggärenden och kallas därför samlat för bygglovhandlingar. Ritningarna kan du se på plats samt ladda ner vid våra självservicedatorer. Söker du handlingar som är från år 2018 eller senare, mejlar du oss så skickar vi dem till dig. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du även i vår e-tjänst beställa bygglovhandlingar

Fastighetsfrågor

I Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du som fastighetsägare se vad som gäller för din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Där kan du också se om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, och om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Vill du veta vad som gäller för någon annans fastighet kan du beställa en förrättningsakt från oss. Det gör du enklast genom att mejlar oss fastighetsbeteckningen för den fastighet det gäller.

Sök information i våra självservicedatorer

I våra självservicedatorer som ligger vägg i vägg med stadsbyggnadsförvaltningens kundservice kan du söka och ta fram fastighetsinformation, gällande planer, skapa kartor och ta fram ritningar. Våra självservicedatorer är tillgängliga under stadsbyggnadsförvaltningens öppettider. Vid datorerna går det bra att mejla handlingarna till din mejladress.

I våra självservicedatorer hittar du

  • Kartor: översiktsplaner, gällande planer, bevarandeprogram (dessa tre hittar du även på www.goteborg.se) fastighetsinformation, topografisk karta, situationsplan, grundkarta, geovetenskap, polygon- och fixpunkter m.m.
  • Situationsplan: Skapa din egna situationsplan (kartbild) som visar fastighet-, trakt- och kommungränser och den kan exempelvis användas vid beställning av borrhål.
  • Färdigt kartlager som visar de vanligaste bestämmelserna som används vid bedömning av ett bygglovsärende respektive en Attefalls åtgärd.
  • Vårt digitala arkiv med ritningar från arkiverade bygglov. 

Självservice på webben

På vår webbplats kan du exempelvis hitta guider inför din bygglovansökan, räkneexempel för olika byggåtgärder samt beställa ritningar.

Checklistor och exempelritningar

Beställ bygglovhandlingar

Stadsbyggnadsnämndens taxa

Behöver du bygglov ABC

Gällande detaljplaner