Kartor från Jubileumsutställningen 1923

Göteborg fick stadsprivilegier i juni 1621 och till stadens 300-års jubileum arrangerades en större utställning till stadens ära. Till jubileumsutställningen som hölls år 1923 lät staden trycka upp ett kartverk för att visa hur staden växt genom åren.

Jubileumsutställningen

Jubileumsutställningen skulle visa prov på modern svensk industri och teknik men på grund av ekonomiska svårigheter efter första världskriget sköts festligheterna upp till 1923. Till utställningen uppfördes ett antal byggnader vilka ett flertal finns kvar än idag.

Till de kvarstående byggnaderna hör exempelvis konstmuseet, naturhistoriska museet och botaniska trädgården. Utställningen bjöd inte bara på det senaste inom arkitektur utan även exempel på svensk teknik, samtida konst och idrottsliga bedrifter. Göteborgsutställningen invigdes av kung Gustav V den 8 maj 1923 och pågick till den 15 oktober samma år.

I samband med jubileumsutställningen upprättades ett antal historiska kartor som visar stadens utbredning under olika år.

Kartor årtalsvis

Till utställningen tillverkades kartor som skulle visa på Göteborgs utvidgning från 1790 till 1921. Kartorna trycktes upp på affischer och du hittar dem längre ner under rubriken jubileumsutställningen 1923.

Bladindelade kartor

1921 upprättades 20 kartblad över Göteborg i skala 1:4000 inför 1923 års jubileum. Kartblad samt översiktskarta över bladindelningarna hittar du under rubriken kartverk 1923.

Vem äger kartmaterialet?

Stadsbyggnadsförvaltningen äger kartmaterialet som du kan ladda ner från under den här fliken "Kartor från jubileumsutställningen 1923". Läs mer om hur du får använda materialet.

Du behöver en plugin för att se kartorna

För att kunna se kartorna behöver du en DjVu plugin. Den är gratis att ladda ner via Cuminas.

Jubileumsutställningen 1923        

Kartverket 1923

Filer och dokument