Historiska kartor

Under 1800-talet växte Göteborgs stad då människor från landsbygden flyttade in mot städerna. Från början låg staden Inom Vallgraven inklusive Nordstaden men växte därefter först söder ut mot Avenyn och sedan västerut i samband med inkorporeringen av Majorna 1868.

Våra historiska kartsamlingar

På stadsbyggnadsförvaltningens arkiv har vi en del äldre kartor. Längre ner på sidan hittar du ett urval från våra kartsamlingar som vi valt att tillgängliggöra för forskare och allmänheten. Kartorna är indelade efter område, sorterade efter årtal och går utmärkt att zooma i. Skalriktigheten kan på grund av filformatet inte garanteras. Var observant på att material som finns på webbportalen kan vara redigerat och beskuret. Filerna är för stora för att vi ska kunna mejla dem.

Du behöver en plugin för att se kartorna

För att kunna se kartorna behöver du ladda ner en DjVu plugin. Det gör du gratis via Cuminas. Om du använder Mac, Linux eller Chrome OS, ladda ner DjVu Viewer Extension for Google Chrome men det förutsätter att du har Google Chrome som webbläsare. Filformatet gör det möjligt att komprimera filerna så att de kan finnas digitalt. 

Arkivets äldsta karta

Den äldsta originalkartan som finns i arkivet är tillverkad 1711. Den finns tillgänglig här på webbportalen under rubriken "Centrala Göteborg" och visar mast- och brädhamnarna vid Stigberget och Inom Vallgraven.

Roteindelning av Majorna

Under områdesindelningen västra Göteborg hittar du bland annat en karta från 1901 som visar den tidigare roteindelningen av Majorna.

Centrala Göteborg

Kartor över Hisingen

Västra Göteborg

Östra Göteborg