Historiskt material

I vårt arkiv kan du hitta en mängd material som skulle kunna klassas som historiskt. En del av vårt mest efterfrågade kartmaterial hittar du här.

Historiska kartor

Under 1800-talet växte Göteborgs stad då människor från landsbygden flyttade in mot städerna. Från början låg staden Inom Vallgraven inklusive Nordstaden men växte därefter först söder ut mot Avenyn och sedan västerut i samband med inkorporeringen av Majorna 1868.

Kartor från Jubileumsutställningen 1923

Göteborg fick stadsprivilegier i juni 1621 och till stadens 300-års jubileum arrangerades en större utställning till stadens ära. Till jubileumsutställningen som hölls år 1923 lät staden trycka upp ett kartverk för att visa hur staden växt genom åren.