Plan- och byggprojekt

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Till Plan- och byggprojekt