Plan- och byggprojekt

Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen

Stadsdel Styrsö.

Syftet med planen är pröva tillkommande bostadsbebyggelse på del av Styrsö 2:546.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0710/14
Diarienummer FK
FN3368/19
Planens formella namn
Bostäder vid Villabrovägen inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat