Plan- och byggprojekt

Önnered - Skola och bostäder vid Önneredsvägen

Stadsdel Önnered.

Detaljplanens syfte är att öka bostadsbeståndet, ersätta befintligt äldreboende, Åkerhus, med ett nytt samt att ersätta Önneredsskolan med nya och mer ändamålsenliga utbildningslokaler.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Digitalt samråds- och informationsmöte
För den som vill veta mer om planförslaget/samrådshandlingarna och kunna ställa frågor finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte tisdag 21 september kl. 17.30-19. Handläggare från staden samt representanter från byggaktörerna kommer att medverka.

Det behövs ingen anmälan i förväg
Länk till samrådsmötet 21 september

Synpunkter kan lämnas senast 2021-10-20

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0645/15
Diarienummer FK
FN6346/18
Planens formella namn
Detaljplan för skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad