Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

8 träffar
Visa som:
 • Björlanda - Upphävande av områdesbestämmelser vid Räbbåsvägen

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med upphävandet är att bli av med de områdesbestämmelser som begränsar byggnadsvolymerna vid lovprövning.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-08-30.
 • Kärra - Upphävande av fastighetsplan vid Mysternavägen

  Plan förenklat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med upphävandet är att gällande detaljplan för området ensamt ska begränsa fastighetsindelningen.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-08-30.
 • Björlanda - Ändring av detaljplan vid John Bunyans väg

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med ändringen är att upphäva ett utfartsförbud.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-08-30.
 • Backa - Bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Bild 1: Vy från väster längs Sankt Jörgens väg (Skanska Teknik).
  Synpunkter tas emot till och med 2022-08-19.
 • Rödjan - Biokraftvärmeverk i Rya

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en bioångpanna att koppla ihop med befintligt gaskraftvärmeverk i Ryahamnen, samt att möjliggöra för lossningsplats och mellanlager av bränslen.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-09-07.
 • Kålltorp - Handel och bensinstation vid Torpavallsgatan

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med ändring av detaljplan är att medge utökad byggrätt för handel och kontor om ca 800 kvadratmeter BTA.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-08-24.
 • Program - Biskopsgården

  Program - samråd Projekt
  Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet, men som har så mycket mer att erbjuda.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-09-13.
 • Naturreservatet Lärjeåns dalgång

  Information och samråd 2 Projekt
  Syftet med att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång är att säkerställa områdets stora natur-, kultur-, landskapsbilds- och friluftslivsvärden.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-31.