Fattiga och rika - segregerad stad

Det var först med miljonprogrammet år 1965–1975 som samhällsforskare och media på allvar uppmärksammade segregationen i Sverige.

Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden 1965–1975, som följde ett riksdagsbeslut 1965. Målet var att lösa tidens akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en miljon bostäder och förbättra bostadsstandarden. En förutsättning för miljonprogrammet var pensionsreformen 1959. Därigenom hade betydande kapital byggts upp i AP-fonderna, som nu kunde användas för finansiering. Majoriteten av bostäderna skulle vara lägenheter i flerbostadshus, men även många radhusområden räknas in i miljonprogrammet.

Rapporten om boendesegregation beskriver de omflyttningsmönster som skapar och fördjupar boendesegregationen i regionen och inom Göteborg.

Filer och dokument