Näringsliv i stadsplaneringen

Göteborgsregionens och Göteborg Stads mål om uthållig tillväxt ställer stora krav på den fysiska planeringen. Vi arbetar med verksamhetslokalisering, det vill säga, planerar för att verksamheter ska hitta bästa plats för sin verksamhetsutövning.

Hållbar näringslivsutveckling

Vi arbetar för en samhällsplanering och markanvändning som skapar god tillgänglighet för verksamheter, såväl för person- som varutransporter sett utifrån stadens hållbarhetsmål.

Strategier för en hållbar näringslivsutveckling

  • öka mångfalden i näringslivet
  • öka sysselsättningsmöjligheterna
  • prioritera hållbara transporter
  • stärka attraktiviteten i staden

Läs mer på Business Region Göteborg

Planera för verksamheter

Vilka typer av mark eller lägen i staden är gynnsamma för olika branscher? I rapporten Planera för verksamheter får du som är företagare vägledning och stöd vid planering och etablering av verksamheter.

Vägledning vid planering för verksamheter

Planera för verksamheter är en rapport som ger vägledning och fungerar som stöd vid planering för verksamheter.

En attraktiv miljö för det växande näringslivet innefattar faktorer som:

  • boende
  • trafik
  • kultur
  • nöjesutbud
  • service
  • goda möjligheter att erbjuda kvalitativ utbildning.

Filer och dokument