Klimatförändringar och extremt väder

Här kan du ta del av hur staden arbetar för att möta klimatförändringarna med höga vattenstånd, mer regn och varmare temperatur. Göteborgs Stad samarbetar med Trafikverket, som ansvarar för de flesta tunnlar. När vi planerar för nya byggnationer, till exempel i detaljplaner, så tar vi hänsyn till de stigande vattennivåerna.

Göteborgs Stads arbete med klimatförändringar

När Göteborgs Stad planerar för nya byggnationer måste det göras med hänsyn till de stigande vattennivåerna. Runt år 2030-40 behöver mer omfattande skydd mot högvatten vara på plats.

Rapporter och statistik om extremt väder

Här kan du ta del av rapporter och utredningar inom Göteborgs Stads klimat- och miljöarbete i stadsplaneringen.