Infrastruktur och trafik

Göteborgs mål är att ställa om Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad. Här hittar du trafikstrategin och parkeringspolicyn som båda ska bidra till att nå målen.

Parkeringspolicy och parkeringstal

Målet med Göteborgs parkeringspolicy är att staden ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara lättare för dig att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen när du reser. Parkeringstalen använder vi som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.