Om stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

Göteborg har påbörjat en resa från att vara en stor småstad till att vara en nära storstad och för det behöver staden växa. Genom att långsiktigt satsa på hållbara resmöjligheter och ge mer plats för människorna skapar Göteborgs Stad en växande framtidsstad. Här arbetar vi tillsammans för att bygga samman staden och göra den tätare med nya bostäder och mötesplatser.

På webbplatsen Stadsutveckling Göteborg hittar du allt om stadsutveckling

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035, och ge plats för 150 000 nya göteborgare, 80 000 nya bostäder och nya arbetsplatser. På Stadsutveckling Göteborg kommer man att kunna följa stadens resa mot framtiden.

Länk till Stadsutveckling Göteborg

Hitta alla detaljplaner och byggprojekt i Göteborg

Intresserad av mer information kring aktuella detaljplaner, byggprojekt och stadsutvecklingsområden?

Information om alla detaljplaner och byggprojekt i Göteborg

Stadsutveckling 2035 - strategidokument för Göteborgs Stad

Här kan du ta del av de tre strategierna: