Om stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

Göteborg har inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia. Nu bygger vi för att komma ikapp bostadsbristen och göra plats för 150 000 nya göteborgare. Det betyder att vi får fler grannar, fler vänner, fler att knö med, fler att älska.

Följ stadens utveckling på webbplatsen Stadsutveckling Göteborg 

Länk till Stadsutveckling Göteborg

Hitta formella handlingar för detaljplaner och byggprojekt i Göteborg

Information om alla detaljplaner och byggprojekt i Göteborg

Stadsutveckling 2035 - strategidokument för Göteborgs Stad