Stadsutvecklingsprojekt

Göteborg växer kraftigt och kommer att förändras mycket de närmaste åren. Som göteborgare har du möjlighet att vara med och påverka hur staden ska växa. Här kan du läsa mer om aktuella stadsutvecklingsprojekt.

Om stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

Göteborg har inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia. Nu bygger vi för att komma ikapp bostadsbristen och göra plats för 150 000 nya göteborgare. Det betyder att vi får fler grannar, fler vänner, fler att knö med, fler att älska.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen att förhandla om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg för att få fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. En öppen och kreativ mötesplats kring stadsutveckling i Göteborg men med inspiration från hela världen.

Följ utvecklingen på Stadsutveckling Göteborg

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035, och ge plats för 150 000 nya göteborgare, 80 000 nya bostäder och nya arbetsplatser. På Stadsutveckling Göteborg kommer man att kunna följa stadens resa mot framtiden.