Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Lindholmen - bjuder på upplevelser på flera nivåer

Lundby

Vad händer just nu?

Här kan du ta del av de formella handlingar som omfattar Lindholmen

Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Läs mer om

Lindholmen på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta