Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Frihamnen - ska bli en plats för alla!

Lundby

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Vad händer just nu?

Här hittar du de formella handlingar som omfattar Frihamnen.

Läs mer om

Frihamnen på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta

Projektledare

Kommunikatör