Plan- och byggprojekt

Åkareplatsen resecentrum

Stadsdel Stampen.

Åkareplatsen resecentrum mittemot taxistationen vid Centralstationen i Göteborg öppnades den 18 juni. Linjer som tidigare kört till och från Nils Ericson Terminalen, kör nu till det nya resecentrumet.

Det nya resecentrumet på Åkareplatsen erbjuder service och vänthall inomhus. Närheten till både Drottningtorget och Centralstationen gör att du enkelt kan byta mellan buss, tåg och spårvagn. För att öka trivseln och säkerheten för cyklister och gående finns även nya cykel- och gångbanor inom området.

Mer information om resecentrumet hittar du på www.vasttrafik.se/akareplatsen

Vad händer just nu?

Åkareplatsens resecentrum är invigt och klart. I slutet av juli skulle färdigställandet av den nya cykelbanan på Åkareplatsen påbörjats men Göteborgs Stad trafikkontoret pausar för att hitta en säkrare trafiklösning för cyklister och fotgängare och bibehållen framkomlighet för kollektivtrafik.

Läs mer här

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

Diarienummer

Diarienummer TK
Tn1393/16
Planens formella namn
Åkareplatsen resecentrum

Handläggare