Plan- och byggprojekt

Nya bostäder i Lindholmshamnen

Stadsdel Lindholmen.

450 nya bostäder ska byggas i Lindholmshamnen, Trafikkontoret bygger därför lokalgator och gångfartsområde. Parallellt utförs ledningsarbete i marken av förvaltningen Kretslopp och vatten. Dessa gatuarbeten sker mellan hösten 2016 och våren 2017.

Liten påverkan

De planerade arbetena utförs mestadels innanför redan avspärrad byggarbetsplats. Det innebär lite ökad byggtrafik, utöver det flyter trafiken som vanligt.

Vad händer just nu?

De planerade arbetena utförs mestadels innanför redan avspärrad byggarbetsplats. Det innebär lite ökad byggtrafik, utöver det flyter trafiken som vanligt.

Karta

Status och handlingar

  1. Pågående trafikarbete

    • Arbetet sker inom inhägnat område, men kan innebära ökade transporter.

Diarienummer

Diarienummer TK
Tk1455/15
Planens formella namn
Blandad stadsbebyggelse vid Götaverksgatan

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området