Plan- och byggprojekt

Stadslinbana i Göteborg – kunde ha blivit ett nytt sätt att åka kollektivt

Nu är det sista beslutet fattat och det innebär att projekt Göteborgs stadslinbana Järntorget – Wieselgrensplatsen avbryts och inte blir verklighet. Den politiska processen har pågått sedan i december 2019 i både Göteborgs Stad och i Västra Götalandsregionen då stadslinbanan finansieras genom den så kallade Sverigeförhandlingen där de båda organisationerna är partners med staten. Nu har Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen inlett förhandling med staten om att avbryta avtalet om Göteborgs stadslinbana Järntorget – Wieselgrensplatsen.

Du hittar mer information på: Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Är du nyfiken på vad som händer med linbanan just nu? Läs mer på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling Göteborg

Karta

Status och handlingar

  1. Genomförandestudie

    • Projekt Göteborgs stadslinbana är avslutat.
    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Diarienummer

Diarienummer TK
TN0918/13

Handläggare