Plan- och byggprojekt

Doktor Allards Gata: Vi bygger cykelbana,gör gatan säkrare och förbereder för nya bostäder

SDN Centrum. Stadsdel Guldheden.

Vad händer just nu?

Trafikkontoret drar ledningar för de nya bostäder som ska byggas och passar samtidigt på att rusta upp gatan med bland annat cykelbana. Doktor Allards Gata är avstängd och trafiken leds om - till 2018

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer TK
TK3765/15

Handläggare