Plan- och byggprojekt

Högsbo - Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata (BoStad2021)

Stadsdel Högsbo.

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och parker. Detaljplanen är den första i omvandlingen av nordöstra Högsbo från industriområde till tät blandstad och syftet är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att området även fortsatt ska ha en hög grad av arbetsplatser. Planen medger ca 1900 bostäder varav upp till 200 ingår i satsningen BoStad2021.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Inom detaljplanen är ambitionen att 200 bostäder ska vara färdigställda år 2021. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen antogs av kommunfullmäktige den 16 april 2020. Planen är överklagad genom begäran om anstånd och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - Överklagad

    Planen är för närvarande överklagad

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för totalt 1900 nya bostäder, varav 200 ingår i BoStad2021. Upplåtelseform: Både hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1337/15
Diarienummer FK
FN2477/16
Planens formella namn
Detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Platzer, Wallenstam, Ytter bygg, Fastighetskontoret, Vilhemsson&Carlsson