Plan- och byggprojekt

Hammarkullen - Bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget

SDN Angered. Stadsdel Hjällbo.

Syftet med planen är att utveckla Hammarkulletorget och skapa förutsättningar för nya bostäder och verksamheter i Hammarkullen. En viktig del i planens syfte är att stärka torget och möjliggöra för tydliga rörelsemönster inom området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en förskola inom området.

Vad händer just nu?

I arbetet med framtagande av samrådshandlingar har inledande dialog med boende och intressenter gjort att planens utformning förändrats. Arbete pågår kring översyn av planens avgränsning och innehåll.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1269/15
Diarienummer FK
FN2697/16
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget inom stadsdelen Hjällbo

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.