Plan- och byggprojekt

Johanneberg - 300 studentbostäder och nya lägenheter vid Eklandagatan

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg, Krokslätt.

I ett förslag till ny detaljplan kan före detta institutionen Matematiskt centrum vid Eklandagatan byggas om till ca 300 studentbostäder samtidigt som nya bostadshus med totalt ca 70 lägenheter kan byggas i området. Planen ger även utrymme för verksamhetslokaler i Matematiskt centrum och ett klubbhus vid Mossens Idrottsplats.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
46 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1122/04
Diarienummer FK
FN0176/06
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder mm vid Eklandagatan, fd Matematiskt centrum.

Aktuell tidplan

 • Byggstart
  Andra kvartalet 2014
  Inflyttning
  2015 första halvåret
  Projektavslut
  2015

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad samt privata markägare.