Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder vid Ulfsparregatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Lunden.

Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att bebygga den östra sidan av Ulfsparregatan med cirka 90 - 140 nya bostäder i form av punkthus. Vidare föreslås att två av hyreshusen norr om parken kan byggas på med två våningar, vilket skulle innebära 36 nya lägenheter. Förslaget innebär att naturmarken längs gatan bebyggs medan den östra delen av området är kvar som grönområde. Viktiga gångstråk och kontakten mellan gata och natur upprätthålls. En ny trottoar anläggs längs Ulfsparregatans östra sida.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2016-09-14. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5309.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
115 stycken
Planerade bostadsrätter
96 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Drygt 200 lägenheter har färdigställts under 2018 av Tornstaden och Wallenstam.. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0845/06
Diarienummer FK
FN0286/11
Planens formella namn
Program för detaljplan Bostäder vid Ulfsparregatan

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området