Plan- och byggprojekt

Bagaregården - Blandstad vid Byfogdegatan

Stadsdel Bagaregården.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för blandstad; bostäder, lokaler, kontor, förskola, allmänplats, grönytor och kulturvärden m.m. för att bidra till stadsutveckling i Gamlestaden samt att koppla ihop och förstärka stråken i Gamlestaden och mot Bagaregården.

Vad händer just nu?

Arbetet med detaljplanen är i uppstartsfasen

Läs mer om Gamlestaden på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0837/20
Diarienummer FK
FN6850/20
Planens formella namn
Detaljplan för Blandstad vid Byfogdegatan inom stadsdelen Bagaregården

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och Göteborg Stad