Plan- och byggprojekt

Tynnered - Program för Tynnered

Nu ska Tynnered utvecklas och bli en mer sammanhängande del av staden. Mellan Frölunda Torg och Opaltorget samt kring Skattegårdsvägen och Näsetvägen kan det bli mer bostäder, verksamheter och service för att skapa en tryggare och mer levande stadsdel.

Läs mer om programmet på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig programmet i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samråds- och informationsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett samrådsmöte torsdagen den 17 november kl 17.30-19.00 i socialförvaltning sydvästs lokaler på Zirkongatan 7.

Synpunkter kan lämnas senast 2022-12-20

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan
 • Frölunda bibliotek Valthornsgatan 13
 • Socialförvaltning sydväst Zirkongatan 7
 • Destination Tynnered Kråkbärsgatan 1

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.90879936722321,57.64647810744222]},"properties":{"id":"BN0836/20","name":"Tynnered - Program för Tynnered","address":"","preamble":"","header":"Tynnered - Program för Tynnered","body":"Program - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0836/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0836/20
 • Planens formella namn Program för Tynnered

Kontaktuppgifter

Eva Tenow

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 24
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anders Dahlgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 90
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Ingegerd Linder

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 59
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ebba Fredlund

Senior projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 52
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat