Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - blandstad vid Gamlestads torg, etapp I

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Syftet med detaljplanen är att skapa blandstad med ett varierat innehåll av kontor, bostäder, kultur- och fritidsverksamheter, service mm samt att utveckla en lokal och regional knutpunkt med bl.a ett nytt resecentrum. Gamlestads torg utgör ett strategiskt område för stadsförnyelse i entrén till de nordöstra stadsdelarna och utgör en av kommunens fem utpekade strategiska knutpunkter.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-03-13). Detta innebär att planen är gällande.
Utbyggnad pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Ca 200 bostäder blir det inom området. 2018 117 bostadsrätter har byggstartats av Peab. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0797/05
Diarienummer FK
FN0286/07
Planens formella namn
Detaljplan för Gamlestads torg, etapp 1, inom stadsdelarna Gamlestaden och Olskroken

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad äger större delen av marken norr om Säveån. Aberdeen Property Investors äger området kring Gamlestadens fabriker.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området