Plan- och byggprojekt

Backa - förnyelse och komplettering kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslöt den 30 november 2010 att anteckna samrådsredogörelsen. Se vidare Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - antecknat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0786/08
Planens formella namn
Program för Områden vid Selma Lagerlöfs Torg och delar av Litteraturgatan

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området