Plan- och byggprojekt

Styrsö - landskapsanpassade bostäder

Stadsdel Styrsö.

En detaljplan för nya bostäder på den nordvästra delen av Styrsö har tagits fram. Bebyggelsen tar sin utgångspunkt i områdets natur- och landskapsförutsättningar så att ingrepp och påverkan på naturen och landskapet minimeras. Allmänheten kan ta sig genom området för att nå naturmark och badplats väster om området. Förslaget innehåller enbostadshus, parhus och radhus med ett modernt formspråk, sammanlagt ca 40 bostäder.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är laga kraftvunnen (2012-05-29). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5106.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
40 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Planen rymmer ca 40 bostäder. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0740/06
Diarienummer FK
FN0740/01
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder inom Styrsö 1:104 och 1:96 m fl

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016-11-10
  Byggstart
  2016-11-10
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2017-11-01

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsaklig markägare är Styrsö Utveckling AB.