Plan- och byggprojekt

Lundby - bostäder norr om Eriksbergsdockan

Stadsdel Eriksberg.

Syftet, med detaljplanen, är att åstadkomma ca 250 bostäder och ca 4000 m2 övrig verksamhet, förslagsvis handel vid inre delen av Eriksbergsdockan. Detaljplanen ger möjlighet att avsluta planeringen vid Eriksbergsdockan och området som frigörs när Hamnbanan kommer att gå under mark.

Vad händer just nu?

Planen befinner sig i startskedet. Beräknar genomföras med normalt planförfarande.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0633/08
Diarienummer FK
FN0849/14
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder med mera norr om Eriksbergsdockan

Handläggare

Markägare

Älvstranden utveckling AB och kommunen