Plan- och byggprojekt

Lindholmen - kontors- och verkstadslokaler vid Lindholmsallén

Stadsdel Lindholmen, Lundbyvassen .

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga till ESAB:s befintliga lokaler vid Lindholmsallén med cirka 4800 m² kontors- och verkstadslokaler. De nya lokalerna är tänkta att byggas ovanpå den parkeringsplats som finns på platsen idag.

Vad händer just nu?

Planarbetet har avbrutits

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0628/09
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter på Lindholmsallén 9.

Handläggare

Markägare

Fastighets AB Lundbyvassen