Plan- och byggprojekt

Lundby - Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1

Stadsdel Tingstadsvassen.

Vad händer just nu?

Arbetet med detaljplanen är pausat. Det återupptas när kommunfullmäktige har fattat beslut om en ekonomisk inriktning för Älvstaden och Frihamnen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0612/14
Diarienummer FK
FN6325/14
Planens formella namn
Detaljplan för Blandstadsbebyggelse i Frihamnen, etapp 1, inom stadsdelen Tingstadsvassen i Göteborg

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB