Plan- och byggprojekt

Högsbo - Utveckling av nordöstra Högsbo

Stadsdel Högsbo och Änggården.

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad arbetar med att ta fram ett program för utveckling av nordöstra Högsbo, inom stadsdelarna Högsbo och Änggården. Syftet med programmet är att utreda omvandling av norra Högsbo industriområde till blandstad samt att pröva om mark för befintliga skjutbanor kan planläggas för bostäder.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden den 22 november 2016

Karta

Status och handlingar

  1. Program - inför godkännande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0600/13
Diarienummer FK
FN1336/14
Planens formella namn
Program för utveckling av nordöstra Högsbo

Handläggare

Markägare

Privat och kommunal markägare