Plan- och byggprojekt

Frihamnen - Blandad stadsbebyggelse vid Hjalmar Brantingsgatan

Stadsdel Tingstadsvassen.

Vad händer just nu?

Arbetet med detaljplanen är pausat. Det återupptas när kommunfullmäktige har fattat beslut om en ekonomisk inriktning för Älvstaden och Frihamnen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0575/17
Diarienummer FK
FN5762/18
Planens formella namn
Detaljplan för blandad stadsbebyggelse och infrastruktur vid Hjalmar Brantingsgatan i Frihamnen inom stadsdelen Tingstadsvassen

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stad