Plan- och byggprojekt

Älvsborg - Bostäder väster om Billingegatan

Stadsdel Älvsborg.

Planens syfte är att pröva möjligheten att möjliggöra tre villor.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samråd
För den som vill veta mer om förslaget eller ställa frågor kontaktas Helena Bråtegren, tfn 031- 368 17 09 / Sirpa Antti-Hilli, tfn 031-368 16 09.

Följande telefontider reserveras för planförslaget: Måndag 20 september 15:00-17:00 samt torsdag 23 september 08:00-12:00. Det går även bra att ringa andra tider.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-09-29

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0559/05
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privatperson