Plan- och byggprojekt

Länsmansgården - Nya småhus

Stadsdel Biskopsgården.

Syftet med planen är att möjliggöra komplettering av bostadsbebyggelsen i Länsmansgården. Målet är att de nya bostäderna ska erbjuda god boendemiljö, bidra till stadsbilden, och öka mångfalden av boendeformer i stadsdelen. Förslaget bedöms ge ett tillskott på cirka 50 bostäder i småhus, parhus eller radhusform.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt. Planen antogs av byggnadsnämnden den 26 november 2013.

Nu pågår avtalsskrivning och projektering. Under 2015 kommer gator och vattenledningar inom planområdet att byggas ut, vilket innebär markarbeten som medför sprängning. Innan det arbetet startar kommer träden i området att avverkas.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
50 stycken
Övrigt
32 lägenheter byggstartades av JM första halvåret 2016 och de färdigställdes 3 kv 2017. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0528/10
Diarienummer FK
FN4067/10
Planens formella namn
Detaljplan för småhus väster om Länsmansgården inom stadsdelen Biskopsgården

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2016
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad