Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Förskola vid Stålhandskegatan

Stadsdel Kyrkbyn.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en förskola. Motiv till förändringen av planområdet är det stora behovet av förskolor inom stadsdelen. Kulturmiljö och naturvärden är viktiga frågor som ska hanteras i framtagandet av planen.

Vad händer just nu?

Just nu är planarbetet i startskedet. Innan samrådet av ett planförslag för planområdet kan ske ska olika utredningar tas fram. Utredningarna kommer att tydliggöra förutsättningarna på platsen. De kommer att påvisa olika värden och frågor som ska bedömas, hanteras och tas ställning till under planprocessen.

Preliminär samrådsstart december 2018.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0463/12
Planens formella namn
Detaljplan för Förskola vid Stålhandskegatan inom stadsdelen Kyrkbyn

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun