Plan- och byggprojekt

Sannegården - dubbelspår på hamnbanan

Stadsdel Sannegården.

En utbyggnad av hamnbanan till dubbelspår kan förbättra kontakterna mellan Norra älvstranden och resten av Hisingen. Mängden gods till och från Göteborgs hamn ökar. För att slippa köra stora mängder gods på lastbil, med stora miljöstörningar som följd är det angeläget att ha en fungerande tåglösning även i framtiden.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslöt 2011-09-06:
att anteckna samrådsredogörelsen för program för dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan etappen Eriksbergsmotet – Pölsebobangården inom stadsdelen Sannegården och förklara ärendet avslutat.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0426/10
Planens formella namn
Program för Dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan etappen Eriksbergsmotet - Pölebobangården

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad, Trafikverket och privata ägare